Anvendelse af cookies på hjemmesiden
Jensen-bugge.dk bruger cookies for at udarbejde statistik for anvendelsen hjemmesiden og for at lette din brug af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra jensen-bugge.dk igen.

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes i dag på stort set alle hjemmesider/websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på sitet.
En cookie er en lille datafil, som automatisk bliver gemt på ens computer, når man besøger en hjemmeside. Cookien gør, at computeren kan genkendes, så det er muligt for eksempel at udarbejde statistik over folks færden på siden.
En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies på jensen-bugge.dk
Vi gemmer en eller flere cookies på din computer, som vi bruger til at forbedre din brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan websitet bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden. Oplysningerne er anonymiserede og kan ikke på nogen måde henføres til navngivne brugere.
– Der anvendes cookies fra Youtube i forbindelse med indlejring af Youtube-videoer.
– Der anvendes cookies i forbindelse med et plugin, der viser siden i det ønskede sprog.
– Der anvendes cookies fra sidens webhotel for at danne statistik over besøg på siden.

Hvordan fjerner jeg cookies?
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen under din browsers internetindstillinger (klik på fanebladet ’Funktioner’, vælg ’Generelt’ og herefter ’Browserdata’).

Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske websites er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når websites ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.

————————————————————————

Use of cookies on the website
Jensen-bugge.dk uses cookies for compiling statistics on the use of the website and to facilitate your use of the website. You can delete cookies from jensen-bugge.dk again.

What is a cookie?
Cookies are used in virtually all websites today. In many cases, cookies may be necessary to provide a service on the site.
A cookie is a small data file, which is automatically stored on your computer when you visit a website. The cookie enables the computer to be recognized, so it is possible for example to produce statistics on people’s whereabouts on the page.
A cookie is a passive file and can not collect information on the user’s computer, spread computer viruses or other malicious programs.

Cookies on jensen-bugge.dk
We store one or more cookies on your computer that we use to improve your experience and to explore how the website is used so that we can improve usability. The information is anonymous and can not in any way ascribe to named users.
– Use of cookies from Youtube in connection with embedding YouTube videos.
– Use of cookies in connection with a plug-in that displays the page in the desired language.
– Use cookies from the website host to form statistics of visits of the page.

How do I remove cookies?
Once you accept cookies, you can always remove them again in your browser’s internet settings (click on the tab ‘Tools’, select ‘General’ and then ‘Browsing History’).

Why we inform about cookies?
All Danish websites are obliged to inform about the cookies being placed on the user’s equipment. You must obtain informed consent from the user when websites want to store cookies on the user’s computer equipment.